Årsmøte i Pelagisk Forening 2024

Tidspunkt:

10. april kl. 10.00

11. april kl. 09.00

Sted:

Hotel Norge, Bergen

Dagsorden onsdag 10. april

10.00 - 10.15

Åpning av årsmøte og årsmøtetale
Kristian Sandtorv, styreleder Pelagisk Forening

Presentasjon

10.15 - 10.30

Konstituering av årsmøte

10.30 - 11.15

Regjeringens fiskeripolitikk

Kristina Hansen, statssekretær

Styrets forslag til vedtak

11.15 – 11.30

Pause

11.30 - 13.00

Kvotemelding 2: Flere spørsmål enn svar?

Mia Høgi, Pelagisk Forening

Presentasjon

Styrets forslag til vedtak

Utslippsreduksjon; status på alternative drivstoff og teknologi

Johannes Eldøy, SALT

Presentasjon

Styrets forslag til vedtak

13.00 - 14.00

Lunsj

14.00 - 15.00

Norsk fiskeflåte og «det grønne skiftet»: Klimapolitikk, utviklingstrekk og mulige konsekvenser

John Roald Isaksen, NOFIMA

Presentasjon

Styrets forslag til vedtak

15.00 – 15.15

Pause

15.15 – 16.00

La silda skinne!
Hanne-Cecilie Sporsheim, Juviksild

Presentasjon (redigert pga størrelse)

Styrets forslag til vedtak

19.00

Festmiddag på Hotel Norge

Toastmaster: Rose-Mari Berge
Underholdning: Jon Niklas Rønningen TRIO

Dagsorden torsdag 11. april

09.00 - 10.00

Årsmøtesaker:

  • Regnskap, revisors beretning og kontrollnemndas beretning
  • Årsrapport
  • Valg av styre

10.00 - 12.00

Autonome forskingsfartøy

Geir Huse, Havforskningsinstituttet

Styrets forslag til vedtak


10 år med uenighet i Nord-Atlanteren – hvor går veien videre?

Vidar Landmark, Nærings- og fiskeridepartementet

Presentasjon

Styrets forslag til vedtak

12.00 - 12.30

Lunsj

Protokoll:

240410 Endeleg Protokoll Årsmøte Pelagisk Forening 2024 (ikke signert).pdf


Hele årsmøtet ble streamet, og kan sees her:

Dag 1, før lunsj 

Dag 1, etter lunsj

Dag 2