Årsmøte 2017

Innlegg, vedtak og årsrapport

Dagsorden finner du her.

Regjeringens fiskeripolitikk

Fiskeriminister Per Sandberg

Representantskapets vedtak

Havforskningsinstituttets strategi for pelagisk ressursforskning

Leder for pelagisk fisk Aril Slotte,Havforskningsinstituttet


Forsking som maktmiddel i politiske spørsmål
Professor Frank Aarebrot, UiB

Representantskapets vedtak

Struktur i Nord-Atlanteren

Fiskerirådgiver Óli Samró, FAREC International

Representantskapets vedtak

"Straffansvar for feil rapportering av fangst"

Helene Skrede

Representantskapets vedtak

Årsrapport 2016

Valg.

Protokoll