Advokatbistand

PF tilbyr medlemmene:

  • gratis juridisk rådgivning i saker relatert til utøving av fiskeri/drift av fiskefartøy, forvaltningssaker mot fiskeriforvaltninga, tolkning av fiskeriregler.
  • gratis intern partsbistand når bistanden er direkte relatert til forvaltningssaker mot fiskeriforvaltninga.
  • gratis intern partsbistand når bistanden er direkte relatert til tolkning av fiskeriregler.

Det ytes ikke juridisk bistand i mekling eller i tvister mellom medlemsrederi eller internt i medlemsrederi eller redere i samme rederi.

Ta kontakt med Ask Økland hvis vi kan bistå med noe.