Fotografen Foto: Fotografen

Vi vil jobbe for gode rammevilkår for våre medlemmer og sikre faste rammebetingelser

Nyttig informasjon for våre medlemmer

Pelagisk Forening håper at denne siden blant annet kan gi en oversiktlig og oppdatert oppstilling av de mange reglene som styrer norsk fiskeri og annen nyttig informasjon for drift av norske fiskefartøy.

Når det gjelder reguleringer har vi listet opp reguleringene for de enkelte fiskeslag, og vil forsøke å holde disse forskriftene oppdatert. Dessverre kan vi ikke garantere fullstendig oppdatering til en hver tid.

Vær oppmerksom på at fiskeriforvaltningen i Norge også benytter mange instrukser i sin regelhåndhevelse. Disse er ikke samlet i noe oversiktlig register.

Fra Nærings- og fiskeridepartementet har vi plukket ut sentrale forskrifter for forskrifter for fiskefartøy, samt sjøloven.

Alle gjeldende lover og forskrifter kan finnes på www.lovdata.no