ÅRSMØTE I PELAGISK FORENING 2022

Tidspunkt:

28. april kl. 10.00 og 29. april kl. 09.00

Sted:

Hotel Norge, Bergen

DAGSORDEN TORSDAG 28. APRIL10.00-10.15


Årsmøtetale

Styreleder Kristian Sandtorv

Konstituering av årsmøte

10.30-13.15
Regjeringens fiskeripolitikk

  • Statssekretær Vidar Ulriksen, NFD

VEDTAK
Havvind-skal vi ofre matproduksjonen for å løse energikrisen i Europa?

  • Havvind - hva er de økologiske konsekvensene?
    Rolf Korneliussen, Havforskningsinstituttet
  • Samfunnsøkonomiske vurderinger ved utbygging av havvind
    Andreas Skulstad, Vista Analyse

VEDTAK

Debatt: Vidar Ulriksen, Rolf Korneliussen, Andreas Skulstad.
Ledes av Kjersti Sandvik.

13.15-14.15

Lunsj

14.15-15.15

Fra galt til verre - pelagisk forvaltning fra ordkrig til Ukraina

  • Johan H. Willams, WILLFISH - Ocean Management

VEDTAK

15.15-16.00

Havets pelagiske matfat

Matblogger og kokebokforfatter Margit Dale

VEDTAK

DAGSORDEN FREDAG 29. APRIL

09.00-10.30

Medlemsmøte – Refleksjoner rundt fiskesalgslagslova, Sildelaget og landindustrien
Ola Christian Olsen, Olsen Gruppen AS

VEDTAK

10.30-11.30

Årsmøtesaker

Regnskap, revisorsberetning, kontrollnemdas beretning – Mariann Frantsen

Årsmelding

Endring av vedtekter

Valg

11.30-12.30

Lunsj

PROTOKOLL