Årsmøte 2016

Innlegg, vedtak og årsrapport

Dagsorden finner du her.

Regjeringens fiskeripolitikk

Statssekretær Ronny Berg, FrP

Representantskapets vedtak

Ressursforskningen ved HI

Forskningsdirektør Geir Huse, HI

Konkurranseutsetting av bestandsforskning

Adm. direktør Vegar Johansen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Representantskapets vedtak

Politikk i nota
Påtroppende redaktør Sigvald Sveinbjørnsson, BA

Representantskapets vedtak

Hva er behovet, og hvilke krav skal det settes til en opplæringssimulator for ringnot?

Forsker Lars Kyllingstad, SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Representantskapets vedtak

Årsrapport 2015