Jostein Saltskår Foto: Jostein Saltskår

Pelagisk Forening ble stiftet i Bergen 16. februar 2011. Sekretariat holder til i Sildesalgslaget sitt bygg på Bryggen i Bergen, lokalisert med nærhet til sentrale miljø innen forskning og forvaltning.

Pelagisk Forening er en faglig interesseorganisasjon for fiskebåtrederier langs norskekysten.

Våre medlemmer har rettigheter til å fiske både pelagisk fisk og hvitfisk. Medlemsflåten består av ringnotfartøyer, pelagiske trålere og kystnotfartøyer. Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles økonomiske, faglige og sosiale interesser. Pelagisk Forening ble stiftet i Bergen 16. februar 2011. 

Visjon: 

En livskraftig kyst med bærekraftig fiske av sunn mat.

Verdier: 
Ambisiøs - Vi streber alltid etter å bli bedre og setter ambisiøse mål for alt vi gjør
Ærlig - Ærlighet er en byggestein som skaper tillit både innad i organisasjonen og ut mot omverdenen.
Kompetent - Vi tilstreber oss å ha kompetanse på det vi gjør, både for våre medlemmer, og i dialog med forvaltningen og våre politikere


Foreningen jobber for:

  • Pelagisk forening vil ha levende kyst og lokalsamfunn. Det krever en differensiert og mangfoldig fiskeflåte med spredt eierskap. Slik legger vi til rette for norske arbeidsplasser, ny teknologi og innovasjon langs kysten.
  • Vi verner om deltakerloven, fiskesalgsloven og havressursloven. Fiskeflåten må være eid av aktive fiskere.
  • Strukturering må ikke være et mål i seg selv. 1 fisker betyr 2 arbeidsplasser på land. Liberalisering gjør at lokale fiskere blir skviset ut og de store aktørene blir større og mektigere. Vi vil ha en næring med mange aktører som gir sunn konkurranse og som stimulerer til effektiv drift.
  • Inngåtte strukturavtaler må holdes. Når strukturkvotene opphører, skal strukturgevinsten tilbake til gjenværende fartøy i fartøygruppen. Det gir forutsigbarhet for rederi og mannskap.
  • Vi jobber for rammevilkår som gir mulighet til å fortsette å fiske fisk i verdensklasse på en miljøvennlig måte. Et mangfold av båter gjør at vi kan fiske når fisken har topp kvalitet og har god tilgjengelighet.
  • Vi jobber for stadig bedre ressursforvaltning. Vi ønsker et jevnere loddefiske i Barentshavet med et årlig begrenset konsum- og forskningsfiske og et bærekraftig uttak av sjøpattedyr.
  • Vi er opptatt av arealbruk og sameksistens på havet. Annen aktivitet må ikke gå på bekostning av fiskeriaktivitet, fisken eller viktige gyte- og oppvekstområder, enten det dreier seg om oljeboring, seismikk eller havvind.
  • Foreningen bistår medlemmene med gratis juridisk rådgivning i saker relatert til utøving av fiskeri/drift av fiskefartøy, forvaltningssaker mot fiskeriforvaltninga, tolkning av fiskeriregler.

Vil du vite mer om oss eller har du innspill til arbeidet vårt, ta kontakt!