Styre

Styret i Pelagisk Forening består av:

 • Kristian Sandtorv
  Styreleder
 • Kristine Kristoffersen
  Nestleder
 • Marit Hamre
  Styremedlem
 • Torbjørn Vea
  Styremedlem
 • Eirin Roaldsen
  Styremedlem
 • Roy Skår
  Styremedlem
 • Vidar Holm
  Styremedlem
 • Gunnar Stokke
  Varamedlem
 • Adrian Sørlie
  Varamedlem
 • Alf Ove Østervold
  Varamedlem
 • Einar Bøen
  Varamedlem