Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i Pelagisk Forening.

Når samler Pelagisk Forening inn personopplysninger om deg?

  • Dersom ditt rederi melder seg inn i Pelagisk Forening vil vi innhente og lagre opplysninger om rederiets kontaktpersoner.
  • Dersom noen av våre medlemsrederier har sendt oss en henvendelse om juridisk bistand kan vi behandle personopplysninger relevant i saken.
  • Dersom du har meldt deg på et arrangement i regi av Pelagisk Forening, kan vi behandle nødvendige personopplysninger i forbindelse med arrangementet.
  • Dersom du har tillitsverv i Pelagisk Forening.
  • Dersom du melder deg på vårt månedlige nyhetsbrev.

Henvendelser knyttet til juridisk veiledning og advokatoppdrag

Dersom våre medlemsrederier eller ansatte i våre medlemsrederier tar kontakt med oss for å benytte seg av vår juridisk kompetanse, vil vi behandle relevante personopplysninger, som kan omhandle enkeltansatte i medlemsrederiene. Hvilke kategorier av personopplysninger som samles inn vil variere med oppdragets omfang og karakter. I de fleste tilfeller samler Pelagisk Forening inn navn, adresse, kontaktinformasjon og identifikasjonspapirer til klienten, personopplysninger som omfattes av informasjon om den konkrete saken eller involverte parter, samt andre personopplysninger som er nødvendig for å utføre oppdraget.

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å utføre advokatoppdraget på en sikker og hensiktsmessig måte, i tråd med avtalen med klienten og gjeldende lovgivning. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger om klienten eller andre involverte parter er som oftest at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale om advokattjenester med klienten (GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b), eller at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som Pelagisk Forening er underlagt (GDPR art. 6 nr. 1 bokstav c). Behandlingen vil også kunne begrunnes med at behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av Pelagisk Forening, forutsatt at de grunnleggende interessene til de registrerte går foran (GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f.).

Når det gjelder lagring av opplysninger og filer er advokater underlagt særlige plikter og retningslinjer. Personopplysninger relatert til klientforhold lagres så lenge det er nødvendig for oss å lagre dem, men vil slettes etter maksimalt 13 år, og baserer seg på den maksimale foreldelsesfristen.

Utsendelse av nyhetsbrev

Pelagisk Forening sender ut nyhetsbrev én gang i måneden på e-post til de som har meldt seg på nyhetsbrevet. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev på e-post må du enten ha samtykket til at vi setter din e-post på nyhetslisten eller tatt initiativ til det selv ved å henvende deg til Foreningen. Din e-postadresse blir bare brukt til utsendelse av nyhetsbrev. Når du har samtykket til å havne på nyhetslisten blir e-postadressen lagret hos oss. Vi baserer behandlingen på ditt samtykke (GDPR art. 6 nr.1 bokstav a), og du kan alltid trekke tilbake samtykket og melde deg av nyhetslisten ved å henvende deg til post@pelagisk.net. Pelagisk Forening vil fortsette å lagre din e-postadresse og sende deg nyhetsbrev frem til du melder deg av.

Påmelding til arrangementer

Pelagisk Forening avholder arrangementer for medlemmer og inviterte gjester noen ganger årlig. Ved påmelding til arrangement ber vi om opplysninger som navn, firma, telefonnummer, e-post og eventuelle allergier som du har oppgitt. Formålet med disse personopplysningene er å gi informasjon til deltakerne i forkant, og fasilitere og gjennomføre arrangementene. Vårt behandlingsgrunnlag for å behandle disse personopplysningene er at vi som Forening har en berettiget interesse etter GDPR Art. 6.1 bokstav f til å invitere til disse arrangementene. Dersom du ikke ønsker å motta slike invitasjoner, kan du gjerne ta kontakt med oss på post@pelagisk.net

Cookies

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies). En cookie er en fil som lagres i din nettleser, og som gjør at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både nettstedet og deres samarbeidspartnere kan benytte cookies. Formålet med cookies er blant annet å;

  • Registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på nettstedet (statistikk)
  • Utvikle og forbedre nettstedet

En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Etter personvernregelverket har du flere rettigheter som du når som helst kan benytte deg av. Dersom du er interessert i disse, har vi oppsummert dem her - og som du kan lese mer om på www.datatilsynet.no. Vi vil også informere ytterligere om disse rettighetene dersom du tar kontakt med oss og spør.

Innsyn i egne opplysninger - Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem.

Retting - Du kan kreve at vi korrigerer personopplysninger som er feil, ufullstendige eller unøyaktige.

Sletting - Personopplysninger vi lagrer eller på annen måte behandler skal slettes når de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet med den aktuelle behandlingen. Det samme gjelder når et samtykke er trukket tilbake eller vi ikke har et annet behandlingsgrunnlag. Vi vil også slette dine personopplysninger dersom du har fremsatt en berettiget innsigelse om behandlingen.

Begrenset behandling - Du kan ha krav på at vi skal begrense behandlingen av dine personopplysninger, som innebærer at vi ikke vil behandle personopplysningene dine utover å lagre dem. Dette kan for eksempel være;

  • dersom du mener at opplysningene er unøyaktige, kan behandlingen begrenses i en periode slik at Pelagisk Forening kan kontrollere om personopplysningene er riktige
  • dersom vi ikke lenger trenger opplysningene til formålet med behandlingen, men du har behov for opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav og ønsker derfor at de lagres.

Dataportabilitet - Du har rett til å få dine personopplysninger hos oss overført til deg eller en tredjepart i et maskinlesbart format dersom behandlingen baserer seg på et samtykke, behandlingen baserer seg på en avtale, eller behandlingen utføres automatisk.

Innsigelsesrett - Du har rett til å protestere mot behandling der personopplysninger brukes for å ivareta en oppgave for samfunnets interesse, utøve en offentlig myndighet eller for å ivareta dine interesser. Brukes personopplysningene i forbindelse med direkte markedsføring kan du protestere mot behandlingen slik at behandlingen opphører.

Samtykke - Vi innhenter kun samtykke for behandling av personopplysninger dersom vi ikke har andre behandlingsgrunnlag, og dette vil alltid være frivillig.

Tilbaketrekking av tidligere samtykke - Du kan når som helst trekke tilbake eventuelle samtykker du har avgitt i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger. Dette gjøres ved å kontakte Pelagisk Forening på post@pelagisk.net.

Automatiserte avgjørelser - Pelagisk Forening foretar ikke automatiserte avgjørelser av dine personopplysninger.

Tidsfrister - Krav og forespørsler om dine personopplysninger besvares av Pelagisk Forening som hovedregel innen 30 dager.

Behandlingsansvarlig

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende e-post til post@pelagisk.net.

Behandlingsansvarlig er Pelagisk Forening v/Ask Økland.

Ved spørsmål kan Pelagisk Forening kontaktes på:

Slottsgaten 3, 5003 Bergen
E-post: post@pelagisk.net


Du har klagerett til Datatilsynet for all vår behandling av dine personopplysninger. Datatilsynet kan kontaktes på postkasse@datatilsynet.no eller telefon 22 39 69 00.

Nærmere beskrivelse finner du her:
https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/