Vea

Foto: Foto: Ozata Shipyard

M/S Vea er en 67,6 meter lang ringnotsnurper/tråler fra Vedavågen. Fartøyet har adgang til å fiske lodde, NVG-sild, sild og makrell pluss kolmule, sei, tobis og øyepål.

Informasjon:
Rederi: Vea AS
Byggeår: 2023
Hjemsted: Kopervik