M/S Havsnurp

Foto:

M/S Havsnurp er 62,6 meter lang og driver med kombinert trål- og notfiske. Trålfisket består primært av tobis og industrifisk i Nordsjøen og øvrig fiske etter NVG sild, sild, lodde og makrell drives med not.

Les mer om Havsnurp her.

Informasjon:
Rederi: Havsnurp AS
Byggeår: 2012
Hjemsted: Molde