Roaldsen

Foto: Frode Adolfsen

M/S Roaldsen er en 59,9 meter lang ringnotsnurper fra Egersund. Fartøyet har konsesjoner for fiske etter nordsjøsild, NVG-sild, makrell og lodde.

Informasjon:
Rederi: Roaldsen Kornelius Fiskebåtrederi AS
Byggeår: 1999, ombygget 2010
Hjemsted: Egersund