• artikkelbilde 1

  Min 85 759 tonn i foreløpig norsk kvote på islandslodde

  Min 85 7090 tonn i foreløpig kvote på Islandslodde melder islandske Havforskningsinstituttet.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Pelagiske kvoteråd

  PF stiller spørsmål ved overraskende økning på nordsjøsild.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Øke bearbeidingsgraden av fisk

  Pf har gitt innspill på tiltak på hvordan en kan øke bearbeidingsgraden i Norge.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Kyststatsforhandlinger islandslodde

  Trepartsforhandlingene mellom Norge, Island og Grønland starter i dag opp på Island.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Grønt skifte eller grønnvasking?

  100 ledende forskere fra hele verden har talt: Å øke sjømatkonsumet blir helt essensielt for å løse klodens miljø-, kostholds- og samfunnsutfordringer. Vi kunne ikke vært mer enig. Nå trenger fiskerinæringen en klimaplan, ikke en klimaavgift.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Høringssvar om administrativ inndragning

  Fiskeridirektoratet foreslår å endre på havressurslovens bestemmelsen som gjelder administrativ inndragning. Formålet med endringen er å bidra til forutsigbarhet for aktørene i næringen, og å gi forvaltningen større fleksibilitet.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Brev til NFD vedrørende pågående makrellfiske.

  Styret I Pelagisk Forening mener det er for tidlig å løfte spørsmålet om en eventuell refordeling nå. Dette skaper bekymring og uro i fiskeflåten, og en risikerer en økt fisketakt som igjen øker presset på landindustrien. Fiskerne bør få noe mer tid til å fiske sine tildelte kvoter før en løfter spørsmålet om en eventuell refordeling.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Dusør for merket makrellstørje

  Har du fått en merket makrellstørje i fangsten kan du nå få 1 000 euro i dusør. Forutsetningen er at størja og merket tas vare på, og at de korrekte myndigheter varsles på riktig vis.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Strandryddeuka 2021 og Rydd med jobben-aksjonen

  11.-19. september inviterer Hold Norge Rent til Strandryddeuka 2021.Torsdag 16. september er det rydd med jobben-aksjonen. Her inviteres hele det norske arbeidslivet til å bli med på dugnaden.

  Les mer...