Sjekkpunkt

Det er tilføyd et nytt sjekkpunkt i EU sonen i fiske etter makrell, 53 F0 i Division IIa.

Makrellavtalen finner du her,og oversikt over sjekkpunktene her.

Kart over som viser rutene finner du her. På kartet kan du klikke Ctrl og F, da får du opp en søkefunksjon og kan skrive inn f eks 53F0 og trykke enter. Da vises 53F0 ruten i kartet.