Regler på feltet

Fiskeslag J-meld. Nrk-meld. Rapportering Lisens
Makrell J-meld. Elek. rapp. FØS
NVG J-meld. Elek. rapp.
Nordsjøsild J-meld. Elek. rapp.
Hestmakrell J-meld. Elek. rapp.
Lodde Barentshavet J-meld. Elek. rapp. RØS
Lodde I/G/JM J-meld. Elek. rapp.
IØS
REG 1170
REG 1171
REG 1133

Vassild J-meld. Elek. rapp.
Øyepål J-meld. Elek. rapp.
Kolmule J-meld. Elek. rapp. FØS
Tobis J-meld. Elek. rapp.
Brisling J-meld. Elek. rapp.
Torsk Nordsjøen J-meld. Elek. rapp.
Sei Nordsjøen J-meld. Elek. rapp.
Torsk, hyse, sei N62° J-meld. Elek. rapp. GØS