Publisert: 6. mai 2024

Høyringssvar. Endring av ERS-forskrifta

PELAGISK FORENING SITT HØYRINGSSVAR

FORSLAG OM ENDRINGAR I ERS-FORSKRIFTA

Pelagisk Forening viser til høyringsbrev av 13.3.24.

Det er opplyst at «Endringene som her foreslås er i all hovedsak en opprydning og forenkling av forskriften, eller innføring av allerede eksisterende internasjonalt regelverk Norge er omfattet av.»

Det er òg opplyst at «Endringene bidrar til forenkling av forskriften og at den inneholder et mer tydeligere og klarere språk. Endringene vil i liten eller ingen grad påvirke de som allerede omfattes av de foreslåtte endringene.»

Pelagisk Forening støttar forenkling av fiskeriregelverk, og har ikkje innvending til forslaga.