Publisert: 21. jun. 2023

Åpning av utvinning av havbunnsmineraler

Regjeringen åpnet nylig for leiting og mulig utvinning av mineraler på havbunnen, på tross av både fiskerinæringen, havforskere og miljøorganisasjoner har pekt på at vi vet altfor lite om hvordan leiting og utvinning vil påvirke livet på bunnen og i vannsøylen. 

Konsekvensutredningen viser at det mangler både kunnskap og moden teknologi. Det får konsekvenser også for gjennomføringen, sier styreleder Kristian Sandtorv og finner det bekymringsverdig at regjeringen da velger å åpne.

27. januar var fristen for å levere høringssvar til regjeringens forslag om mulig åpning av norsk sokkel for kommersiell leiting og på sikt utvinning av havbunnsmineraler

PF var sterkt imot. Området som var foreslått åpnet er enormt, kunnskapsmangelen om det aller meste er stor og virkingen av leiting og utvinning er svært usikker. Dette er det stor enighet om. 

Høringssvaret vårt kan du lese her:

230127 KU Havbunnsmineraler og åpning - Høringssvar fra Pelagisk Forening.pdf