/media/fm/c93facf4e9.jpg

Foto: Bo Eide/Norges Sildesalgslag

Publisert: 23. mai 2023

Klimapartnerskap

Regjeringen har tatt initiativ til et klimapartnerskap med den marine og maritime næringen. Pelagisk Forening har gitt innspill til arbeidet som er ventet å starte opp i sommer. 

Vi har blant annet sagt:

  • Glad for initiativet, PF har etterspurt en klimaplan i samarbeid mellom myndigheter og næring.
  • Arbeid med utslippskutt må ikke forandre eller endre på formålene i fiskerinæringens tre grunnpilarer: havressurs-, deltaker-, og fiskesalgslagsloven.
  • Dersom vi skal inn i et klimapartnerskap må det komme tydelig tall på fiskerinæringens utslipp. 
  • Arbeidet må være et partnerskap der både næring og staten bidrar og deltar.
  • Tiltak må være realistiske og relle.


Les hele innspillet vårt her:

230523 Klimapartnerskap til NFD - Svar fra Pelagisk Forening.pdf