Publisert: 25. apr. 2023

Gikk du glipp av årsmøte 2023?

Opptak fra dag 1 12. april:

https://vimeo.com/816446356/11eebe0959?share=copy


Opptak fra dag 2 13. april:

https://vimeo.com/816923754/fa6a21dde2?share=copy


Dagsorden onsdag 12. april

10.00 - 10.15

Åpning av årsmøte og årsmøtetale
Kristian Sandtorv, styreleder Pelagisk Forening

10.15 - 10.30

Konstituering av årsmøte

10.30 - 11.15

Regjeringens fiskeripolitikk

Bjørnar Skjæran, fiskeri- og havminister

11.15 – 11.30

Pause

11.30 - 13.00

Sjøpattedyr – ressurs eller problem:

Sjøpattedyrene spiser 3 – 6 ganger mer biomasse enn fiskerne fisker, hva er konsekvensene?

Mette Skern-Mauritzen, forskningssjef, Havforskningsinstituttet

Økonomisk tap ved å ikke utnytte hele hvalkvoten

Ola Honningdal Grytten, professor, Norges Handelshøyskole

13.00 - 14.00

Lunsj

14.00 - 15.00

Hvem bruker havet?
Frank Bakke-Jensen, fiskeridirektør, Fiskeridirektoratet

15.00 – 15.15

Pause

15.15 - 16.00

Jomfrusild på Mars?

Alex Rosén

19.00

Festmiddag på Hotel Norge

Toastmaster: Ole Hamre
Underholdning: Alex Rosén

Dagsorden torsdag 13. april

09.00 - 11.00

Fiskeriforvaltning og fiskeriavtaler:

Samarbeid i krigens skygge: Hvor robust er det norsk-russiske fiskerisamarbeidet?

Anne-Kristin Jørgensen, seniorforsker, Fridtjof Nansen Institutt

Sild i Nordsjøen – Bestander, størrelse, soneadgang og fiskemønster

Cecilie Kvamme, forsker, Havforskningsinstituttet

11.00 - 12.00

Årsmøtesaker:

  • Regnskap, revisors beretning og kontrollnemndas beretning
  • Årsmelding
  • Valg av styre
  • Valg av deltakere til kontroll- og fullmaktsnemnd

12.00 - 12.30

Lunsj