/media/fm/81e5d532c6.webp

Foto: NVE

Publisert: 6. jan. 2023

Kriterier for havvindutbyggerne

Olje- og energidepartementet har den siste måneden hatt kriterier for aktørene som skal bygge ut havvindområdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord på høring. 

Før utbygging må det forskes på virkningen havvind har på livet i havet. Det er gjentatt flere ganger fra regjeringen og Storting at fiskeriene skal ha forrang. Derfor har vi lagt vekt på sameksistens i vårt høringssvar.

Det er foreslått at områdene i Sørlige Nordsjø II skal tildeles ved at aktørene blir vurdert ut fra noen fastsatte kriterier før det gjennomføres en auksjon blant deltakerne som gikk gjennom nåløyet.

For Utsira Nord er det litt annerledes. Dette området skal bygges ut for flytende havvind som er betydelig mer kostnadskrevende. Dette vil derfor kreve statsstøtte og på grunn av gjeldende regelverk som Norge er omfattet vil ikke det området kunne tildeles på samme modell. De har likevel satt opp noen kriterier. 

Disse kriteriene har vi nå gitt innspill på. 

Les svarene våre her:

Sørlige Nordsjø II

Utsira Nord