/media/fm/3ff5aa5cee.jpg

Utdrag fra konsevensutredning. ConocoPhillips

Publisert: 28. sep. 2022

Ekofisk Vind

Pelagisk Forening har levert høringssvar for Ekofisk Vind.

Ekofisk Vind er et elektrifiseringsprosjekt for Ekofisk. Det skal plasseres to turbiner i nærheten av Ekofisk-feltet.

Hele høringssvaret vårt kan du lese her:

220928 Høringssvar - KU Ekofisk Vind.pdf