Publisert: 16. jul. 2021

Soneadgangsavtale for makrell for 2021 mellom Norge og Færøyene

Færøyske fartøy skal kunne fiske inntil 83 524 tonn  i NØS og i fiskerisona ved Jan Mayen, noe som tilsvarer 50 % av Færøyenes nasjonale makrellkvote. Tilsvarende kan norske fartøy fiske 83 524 tonn makrell i farvann under færøysk jurisdiksjon.

En forutsetning for at avtalen har kommet i stand er at myndighetene på Færøyene nå har opphevet deler av landingsplikten færøyske fartøy har hatt. Makrell som er fisket i norske farvann kan dermed nå landes i Norge dersom fartøyene ønsker det. Makrell som landes i Norge skal omsettes gjennom eller med godkjenning av Sildelaget. Tilsvarende kan norske fartøy levere makrell på Færøyene dersom de ønsker det.  

I tillegg til gjeldende kontrollpunkt kommer et nytt kontrollpunkt "India" i posisjon N64 10 - E 000 00. 

Les mer om saken og selve avtalen her