Publisert: 29. jun. 2021

Opptak av debatt- havvind midt i matfatet- en grønn løsning?

Fiskeriminister Odd-Emil Ingebrigtsen tar havvinddebatten med Geir Pollestad- SP, Torgeir Knag Fylkesnes - SV, Cecilie Myrseth- AP og styreleder i PF Kristian Sandtorv.

Se debatten her.