Publisert: 22. jun. 2021

Debatt med fiskeriministeren. Havvind midt i matfatet - en grønn løsning?

Regjeringen la frem Energimeldingen 11. juni. Samtidig kom det fram at de vil starte en prosess for å åpne nye områder for havvind og havvindveilederen ble presentert. 

Regjeringen sier de ikke skal gjøre samme feil som med vindkraft på land. De skal ta mer hensyn til andre næringer og berørte, men er det ikke lovlig sent etter at de har tildelt store områder til havvind og lover ytterligere satsing på vindindustrien?  De vil også opprette et samarbeidsforum der fiskerne skal være representerte. Burde ikke samarbeidet vært på plass før Regjeringen kommer med planene og alt har utpekt areal til havvind? Fiskeriminister Odd-Emil Ingebrigtsen  tar havvinddebatten med Geir Pollestad- SP, Torgeir Knag Fylkesnes - SV, Cecilie Myrseth- AP og styreleder i PF Kristian Sandtorv.

Send påmelding til post@pelagisk.net, debatten blir på Teams.

Velkommen til digital debatt!