/media/fm/23e58446d5.jpg

Tobis på Klondyke

Publisert: 5. mai 2021

Oppfordrer til aktsomhet i tobisfisket

Fiskeridirektoratet og Kystvakten orienterte om status så langt i årets fiske etter tobis. Hovedtema var innblanding av hvitfisk og eventuell bruk av midlertidig stenging av fiskefelt - Real Time Closure (RTC-områder). Hensikten med møtet var å finne ordninger slik at fisket gjennomføres på en god måte, og at en dermed unngår å måtte ta i bruk RTC på grunn av for stor innblanding av hvitfisk.

Sammenlignet med fjoråret har årets fiske jevnt over gått veldig bra, og Kystvakten understreker at de aller fleste fartøy anstrenger seg for å for å unngå unngå unødig bifangst. Inntil nå kan det også se ut som om det er mindre innblanding ved bruk av pelagisk trål fremfor bunntrål, men siden det hovedsakelig er fisket på Klondyke kan dette endre seg ved skifte av felt. 

Til tross for et jevnere fiske i år har det de siste dagene vært meldt om høyere innblanding av hvitfisk i fangstene enn tidligere. Dette gjelder spesielt i de tilfeller trålen kommer i bunnen. Kystvakten oppfordrer derfor alle fiskerne til å være oppmerksomme på denne problemstillingen - spesielt når de svinger eller når det er dårlig spredning på dørene. Inntil nå har Kystvakten valgt å ikke innføre RTC-områder, men dette kan bli aktuelt hvis ikke situasjonen forbedrer seg. Pelagisk Forening oppfordrer derfor alle fartøy om å være svært årvåkne i fisket slik at en unngår for stor innblanding av hvitfisk i fangstene.