Publisert: 15. okt. 2020

Sytalaust fangstprøvelotteri

Havforskningsinstituttet (HI) driver Fangstprøvelotteriet (FPL) sammen med Fiskeridirektoratet med bruk av ERS.

I følge Geir Huse, fagdirektør på Marine økosystemer og ressurser; «Deltagelse i fangstprøvelotteriet er det beste bidraget flåten til bestandsforskning»

For at resultatet av dette systemet skal bli best mulig, så må alle bidra. Når alle båtene er med blir belastningen på den enkelte mindre og dataene bedre.

Havforskningsinstituttet har satset alt på dette nå og håper at flåten bidrar positiv inn i denne satsningen.

For at fangstprøvelotteriet skal fungere, så må det være Sytalaus! Her er noen viktige punkt:

  1. Informasjon om ordningen ligger >HER< https://www.hi.no/fangstprover
  2. Du må sende inn melding til HI for hvert kast med en gang etter du har estimert og du vil automatisk får tilbakemelding om du skal ta prøve fra akkurat det kastet innen 15 min etter innsendt melding (som oftest før).
  3. Du kan få ta i flere kasser eller stille spørsmål med å sende e-post til fangstprover@hi.no
  4. Du kan levere prøvene din til pelagiske mottak hvor som helst i Norge (ikke utlandet). Leverer du den andre plasser kan du selv bestille transport av fangstprøver >HER< ( https://www.hi.no/resources/Transportbestilling-for-mottaksanlegg.xlsx )
  5. Din jobb bidrar direkte forskning på arter du har kvote på og ditt bidrag er viktig! Alle prøver som mottas av HI opparbeides og resultatene på prøven legges på MinSide i Fiskeridirektoratet og den finner du >HER< https://www.fiskeridir.no/Min-side

Skit fiske og ha et sytalaust møte med fangstprøvelotteriet!

Ved spørsmål kan det tas direkte kontakt med Jens Altern Wathne hos FMC på tlf: 55 23 83 36/ 995 68 688.