Publisert: 4. sep. 2020

Opptak av Pelagisk Fagdag

Da er Pelagisk fagdag gjennomført!

Hvis du ikke var tilstede kan du se dagen her:

Del 1:

https://vimeo.com/451765441

Del 2:

https://vimeo.com/453996635