Publisert: 24. jun. 2020

Opptak av webinar

Opptak av webinar kan ses her.

Temaene er valgt ut fra spørsmål fiskerne har i hverdagen:

  • Pakkeforsikring: Sykemelding – hva dekker pakkeforsikringen? Jeg er forsikret i arbeid om bord – er jeg forsikret i fritiden? Er det noen flere forsikringer jeg behøver?
  • ISM: hvordan få et effektivt  og enkelt system ombord? Nå har vi ISM, fangstdagbok, dekksdagbok, maskindagbok, søppeldagbok osv. Hvordan «lette» byråkratiet ombord på en god og sikker måte, samtidig som man får rapportert det som kreves?
  • Fangstdagbok: Hvorfor må det dobbeltrapporteres? Hvorfor skal det sendes både e-post og rapporteres i ERS ved passering av sjekkpunkt i EU-sonen? Og hvorfor skal det sendes fangstmelding til NEAFC hver dag i tillegg til DCA-melding og hvorfor er ikke fangstmelding (CAT) implementert i DCA? Har harmoniseringen av rapporteringsregelverk som fiskerne ble lovd ved innføring av ERS stoppet opp?