Publisert: 17. des. 2019

Åpent møte - pelagisk kick off

PELAGISK KICK OFF 2020

Tidspunkt:

20. januar kl. 16.00

Sted:

Sildesalgslagets styrerom 6.etg., Slottsgaten 3, Bergen

Møtet streames, og ledes av Arve Myklebust

DAGSORDEN

16.00


o   Pelagiske tokt i 2020 (20 min)
Geir Huse, HI

o   Pelagisk markeds- og prisutsikter (15 min)
Knut Torgnes, Sildesalgslaget

o   Brexit- konsekvenser for den norske fiskeflåten
Torben Foss, PWC (15 min)
Ola Chr Olsen, Pelagisk Forening (10 min)

o   Pelagiske markedsutsikter sett i lys av brexit (15 min)
Finn-Arne Egeness, Nordea

o   Spørsmål og diskusjon
18.00

Pelagisk fest på kontoret til Pelagisk Forening