Publisert: 17. okt. 2019

Enighet om norsk-russisk kvoteavtale for 2020

Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som tidligere år.
Norges kvote for 2020 vil være 334 277 tonn, inkludert 21 000 tonn kysttorsk og 7 000 tonn forskningsfangst.

Totalkvoten for hyse er fastsatt til 215 000 tonn for 2020. Den norske hysekvoten vil med dette være på 105 159 tonn, inkludert forskningskvoten.

Det ble besluttet å ikke åpne for loddefiske i 2020.

Les mer på NFD.