EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I PELAGISK FORENING 2022

Tidspunkt:

29. november 2022

Sted:

Hotel Norge, Bergen

Dagsorden:

Sak 1Opning av årsmøte

Representantskapet sin ordførar Arve Myklebust

Sak 2Konstituering 
a) Godkjenning av innkalling.

b) Namneopprop, representantskapsmedlemmar.

c) Godkjenning av saksliste og dagsorden.

d) Godkjenning av forretningsorden.

e) Val av to sekretærar.

f) Val av to personar til å underskrive protokollen.

g) Val av tre medlemmer til redaksjonsnemnd.

Sak 3Endring av vedtektene.
Sak 4Fullmakt til styret om forvaltning av eigenkapital.

Signert protokoll:

221129 Signert protokoll ekstraordinært årsmøte 2022.pdf