Forhandlinger nvg-sild og kolmule

Informasjon:
Event:
Sted: London
Dato: