Publisert: 31. okt. 2023

Lodde+NVG=sant?

Pelagisk Forening har sendt brev til departementet og bedt om at kystfartøygruppens fiske etter lodde lukkes. 

Vi har gjentatte ganger spilt inn dette, uten at det har skjedd. 

Vi har blant annet foreslått at man kan bruke deltakeradgang i fisket etter NVG sild som et vilkår for deltakelsen. Vi har også foreslått at det opprettes en arbeidsgruppe som kan se på kriterier for lukking.

Samtidig har vi også kommet med forslag til endringer i reguleringen av lodde for 2024. Vi mener at kun fartøy som er egnet og utrustet for fiske skal kunne stå på trekningslisten. Vi mener også at fartøy som tidligere år har deltatt i fisket må stå nederst på listen over fartøy som får seile ut året etter.

Les hele brevet vårt her:

231031 Lodde - Lukke kystgruppens fiske.pdf