• artikkelbilde 1

  Nybyggsordninga- høringssvar

  Fiskeridirektoratet har nett hatt høyring om forslag til endring i leigefartøyordninga for nybygg.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Struktur og kvotetak

  Pelagisk Forening har levert høringssvar til siste notat til den kommende kvotemeldingen.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Havdeling

  Pelagisk Forening har forståing for at biologiske tilhøve kan gjera det naudsynt med redusert fiske. Fleire av forslaga vil få svært negative konsekvensar for stor kyst og er biologisk ubegrunna. Foreininga går derfor i mot fleire av forslaga.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Avgift på eksportert fisk

  Høringssvar vedrørende avgift på eksportert fisk

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Sjekk strukturgevinsten for ditt fartøy i 2027/2028

  Sjekk hvordan tilbakefallet av strukturgevinst slår ut i 2027/2028 for ringnot. Tall hentet fra Fiskeridirektoratet. Med forbhold om feil.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Kvotemelding- Tilbakefall til grunnkvoter kommer flere til gode

  Dersom tilbakefall av strukturgevinst går til både grunnkvoter pluss strukturkvoter, så er det de største kvoteeierne og et fåtall fartøy som er vinnerne.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Kvotemelding- kort oppsummert

  Etter en totalvurdering anbefaler vi at strukturgevinst skal falle tilbake til grunnkvoter. Argumentasjonen for vårt valg av modell, kan deles i to: 1. Hvordan var det opprinnelig ment at det skulle fordeles når ordningen(e) ble innført 2. Mulige konsekvenser av fordelingen

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Ekofisk Vind

  Pelagisk Forening har levert høringssvar for Ekofisk Vind.

  Les mer...

 • artikkelbilde 1

  Kvotemelding 2.0: Struktur

  Pelagisk Forening jobber med høringssvar til kvotemeldingen.

  Les mer...