Publisert: 26. okt. 2023

Havbunnsmineraler- Muntlig høring på Stortinget

PF deltar i dag på muntlig høring på Stortinget.

Følgende innspill ble gitt:

Takk for invitasjonen.

Pelagisk Forening representerer fiskebåtrederier hjemmehørende i hele landet, og i alle størrelsesgrupper. Våre medlemmer fisker i store deler av norske, og tilhørende havområder.

Vi er imot åpning av norsk sokkel for leiting og utvinning av havbunnsmineraler.

For å forstå bakteppet vil jeg si noe om fiskeri:

Norske fartøy fisket 2,3 millioner tonn sjømat til en verdi av over 29 milliarder kroner i 2022. Dette er mat til millioner av mennesker hver eneste dag. Vi deler mange av våre bestander med våre havnaboland: kyststatene. Det vi gjør i våre havområder kan påvirke våre arter og også vårt forhold til kyststatene. Dette bekymrer oss.

Området som ønskes åpnet er ikke de viktigste områdene for fiskeri. Men, konsekvensene av utvinning kan medføre påvirkning på miljøet i havet, og dermed indirekte på fisken og fisket.

Vi vet veldig lite om koblingen mellom dyphavet og vannsøylen. Miljødirektoratet skriver at «konsekvensutredningen ikke gir et beslutningsgrunnlag for å åpne for mineralutvinning til havs». Vi vet ikke nok om hvordan utvinning vil påvirke de viktige kommersielle artene, som for eksempel sild og makrell, som har et stort utbredelsesområde og drar på lange vandringer etter mat og for å gyte. Vi vet heller ikke hvordan klimaendringer kan påvirke dette.

Havet er stort og kan oppleves uendelig. Det vi gjør har en påvirkning. Vi ville aldri tillatt noe lignende på land med det kunnskapsgrunnlaget vi nå har. Vi har gjentatte ganger brukt «ute av øye, ute av sinn» for havet. Ikke gjør det igjen.

Kunnskapsmangelen av virkningen av utvinning av havbunnsmineraler er enorm. Dette er også gjentatt av regjeringen i Stortingsmeldingen. Det er også lovd at utvinning skal skje på en «miljømessig akseptabel» og bærekraftig måte.

Å ta ut ressurser som tar tusenvis av år å danne er ikke bærekraftig. Når man ikke vet effekten av å gjøre det, kan man heller ikke påstå at det er «miljømessig akseptabelt».

Utvinning av havbunnsmineraler er foreslått over et enormt område, og kan foregå over lang tid. Teknologien er svært umoden og utvinning vil skje på store dyp. Usikkerheten er derfor stor.

For å oppsummere: På grunn av

  • området størrelse,
  • den enorme kunnskapsmangelen,
  • hvordan naturen og fisken blir påvirket,
  • den umodne teknologien, og
  • tidsperspektivet,

kan Pelagisk Forening ikke støtte en åpning for hverken kommersiell leiting eller utvinning av havbunnsmineraler.

Vi kan ikke gamble med matfatet vårt.

Kunnskapshullene må tettes før åpning, ikke motsatt.

Her må føre var-prinsippet trumfe.