Publisert: 9. jun. 2023

Makrellavtale med britene i land

Norge har signert en bilateral avtale med Storbritannia om makrell. Som kjent har vi ikke hatt avtale med Storbritannia, eller de andre kyststatene, på flere år som har medført at vi har fisket hele den norske makrellkvoten i norsk sone. Arbeidet med avtalen har vært svært langvarig og Pelagisk Forening har deltatt i hele prosessen sammen med departementet ved Ola Christian Olsen. Pelagisk Forening er svært glad for at man har kommet i land med en avtale som gir bedre forutsigbarhet i årets fiske, sier styreleder Kristian Sandtorv. 

Det er bedre med en bilateral avtale når ikke alle kyststatene kan bli enige. Man skal etter sommeren jobbe videre for en avtale mellom alle kyststatene. Det er viktig for alle parter, og for klimaet, at alle landene blir enig om en felles avtale, avslutter Sandtorv.