Publisert: 19. des. 2022

Foreslår grunnrenteskatt på fiskeri

Skatteutvalget har levert sitt forslag. Høringsfristen er 15. april. Der foreslår de at grunnrenteskatt på fiskeri bør utredes «med sikte på å innføre en slik skatt snarest mulig». Forventet inntekt er på 2 milliarder.

Konkret viser de til at næringen de siste årene har økt sin lønnsomhet, men at det er forskjeller i denne mellom fartøygruppene. Torsketrålerne har hatt best lønnsomhet de siste 10 årene, i stor grad pga høyere priser. Lønnsomheten før det igjen var størst i ringnotflåten. Utvalget viser til at dersom målet, utover en biologisk trygg og bærekraftig forvaltning, er å maksimere samfunnets økonomiske avkastning fra fiskeriressursene burde man gjort store endringer i regelverket. De viser også til at det finnes andre målsetninger enn økonomisk maksimering, og at forslagene må sees i lys av at det er «utenfor utvalgets mandat å vurdere reguleringsregimet for fiskeflåten».

Utvalget mener derfor at det bør innføres grunnrentebeskatning i fiskeriene. De viser til at havets ressurser tilhører det norske folk i fellesskap og sånn sett skal alle ha en fordel av de. De foreslår at den kan gjennomføres som en kontantstrømsskatt, eller en periodisert overskudssskatt. Grunnrenteskatten skal kunne håndtere variasjoner i lønnsomhet.

De mener også at man ved omfordeling eller tildeling av gevinst på utløpte strukturkvoter «bør utløse vederlag til staten».