Publisert: 30. nov. 2022

Gjennomført kurs

I forbindelse med medlemsmøte i Pelagisk Forening deltok Shorish Azari fra Likestillings- og diskrimineringsombudet for å holde kurs for engasjerte tilhørere.

-Det var et godt møte og kurs med Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ingen moralisering eller pekefinger, bare nyttige råd og gode diskusjoner som var lærerikt for alle parter, sier styreleder Kristian Sandtorv etter gjennomført kurs.

Under Nor-Fishing i Trondheim ble det signert en samarbeidsavtale som skal forebygge og hindre seksuell trakassering og trakassering i fiskerinæringen. Fiskeriministeren, faglag, Likestilling- og diskrimineringsombudet og Sjøfartsdirektoratet stilte seg alle bak avtalen.

Bakgrunnen for avtalen er kjent og går tilbake til høsten 2021 da flere kvinnelige fiskere fortalte om trakassering i fiskerinæringen. Næringen har tatt grep og jobbet sammen mot dette.

Formålet med avtalen er å bidra til økt forståelse og bevisstgjøring om hva trakassering og seksuell trakassering er, og hindre dette og være i forkant.

I oppfølging av samarbeidsavtalen har organisasjonene forpliktet seg til å gjennomføre flere aktiviteter, blant annet informasjon på nettsiden og gjennomføring av kurs.