Publisert: 21. sep. 2022

Webinar om havvind

Webinaret Sameksistens mellom fiskeri og vindenergi til havs: Hvordan kan fiskerne, utbyggerne og myndighetene møte forventninger om sameksistens?

I stortingsmeldingen «Energi og arbeid» ble det pekt på at etablering av havvind bør skje i nært samspill med bl.a. fiskerinæringen. I dette webinaret, tar vi opp relevante kunnskap som trenges for å oppnå sameksistens til havs.

Påmelding skjer gratis her: https://tinyurl.com/sameksistens

Program:

Kl 10.00–10.10: Velkommen og intro til Temaet: Dorothy Dankel Seniorforsker SINTEF Ocean

Kl 10.10–10.25: Hva er relevant kunnskap fra fiskere? Nils-Roar Hareide Daglig Leder Runde Miljøsenter og Forsker, Havforskningsinstituttet

Kl 10.25–10.40: Hva må til for at Norge er klar for sameksistens til havs? Fredrik Myhre Leder for Havteamet WWF Norge

Kl 10.40–10.55: Hva er planene for Nordsjøen og norsk sokkel? Finn Gunnar Nielsen Leder for Bergen Offshore Wind senteret (BOW) ved Universitetet i Bergen

Kl 10.55–11.10: Hvordan bygge ut vind energi og ta vare på Naturen? Solrun Figenschau Skjellum Forskningssjef, Norsk Institutt for Vannforskning NIVA

Kl 11.10–11.20: Spørsmål fra webinar deltakere, mulighet å ta på kamera/mikrofon

Kl 11.20–11.45 Paneldiskusjon: Anne Christine Utne Palm, Havforskningsinstituttet; Mia Høgi, Pelagisk Forening; Harald Østensjø, Deep Wind Offshore; Anette Ødegård, NVE

11:45–12.00 Diskusjon blant deltakerne (bruk «hånden opp» funksjon) oppsummering, veien videre, og avslutning

 

Sameksistens til havs: fiskeri og havvind webinaret er i regi FHF-prosjektet Kunnskapsinnhenting for sameksistens mellom fiskeri- og havvindnæring.