/media/fm/42e5daf5e6.png

Foto: utklipp fra høringsnotat. Plassering av Brasse.

Publisert: 21. des. 2023

Utbygging av Brasse

OKEA, med partnere, har sendt konsekvensutredning for plan for utbygging og drift av Brasse (PL740) på høring.

Vi har levert høringssvar. Det kan du lese her:

231218 OKEA KU Brasse - Høringssvar fra Pelagisk Forening.pdf