/media/fm/42e5dbe668.png

Foto: Utklipp fra Fiskeridirektoratets kartløsning som viser riggenes plassering ifht fiskeriaktivitet.

Publisert: 21. des. 2023

Havbruk til havs - HI rigger

Havforskningsinstituttet skal sette ut undervannsrigger for å gjøre målinger i forbindelse med et område som er aktuelt for havbruk til havs. Riggene skal stå ute i hele 2024. 

Vi har gitt høringssvar til Fiskeridirektoratet.

Les svaret vårt her:

231221 Fdir - HI rigger for havbruk til havs.pdf