Publisert: 7. okt. 2022

Kvotemelding- kort oppsummert

Etter en totalvurdering anbefaler vi at strukturgevinst skal falle tilbake til grunnkvoter. Argumentasjonen for vårt valg av modell, kan deles i to:
1.    Hvordan var det opprinnelig ment at det skulle fordeles når ordningen(e) ble innført
2.    Mulige konsekvenser av fordelingen


Notat 1: Rammebetingelser for den minste kystflåten

 • Alternativ til samfiske med seg selv: struktur for de under 11 m, men med begrensninger, alternativ ID-kvote ordning

Notat 2: Gruppeinndeling i kyst

 • Nei til faktisk lengde
 • Bør se på andre parametre enn lengde for å dele inn kyst
 • Vi ønsker en gruppeinndeling i kyst

Notat 3: Fordeling av struktur

 • Effektene av de ulike modellene er ikke godt nok utredet.
 • Gjennomført en regneøvelse for ringnot som viser at høy strukturering gir stor fortjeneste ved tilbakefall grunn+struktur.
 • Majoriteten har fordel av tilbakefall til grunn.
 • Kan skje en omfordeling ved tilbakefall til grunn+struktur.
 • Det meste av forarbeider legger at gevinst skal til grunn. Den viktigste; 2006-2007 meldingen ga tydelig uttrykk for tilbakefall til grunn.
 • Vi kjenner til at det foreligger en oppfatning om at gevinst skal fordeles til grunn+struktur, som ved avkortning, men vi mistenker at dette er en misoppfatning som har fått spre seg i næringen ved en feil.
 • Vi ønsker tilbakefall til grunn

Notat 4: Kvotefordeling NVG og torsk

 • Ingen store fordeler eller ulemper ved dagens ordning. Ønsker oss derfor tilbake til slik det var. Mer forutsigbart.

Les svaret her.