Årsmøtevedtak 2015

Årsmøtevedtak 2015 kan leses her.