Publisert: 24. apr. 2016

Årsmøtevedtak 2016

Regjeringens fiskeripolitikk -Statssekretær Ronny Berg, FrP

Representantskapets vedtak


Ressursforskningen ved HI - Forskningsdirektør Geir Huse, HI

Konkurranseutsetting av bestandsforskning Adm. direktør Vegar Johansen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Representantskapets vedtak


Politikk i nota - Påtroppende redaktør Sigvald Sveinbjørnsson, BA

Representantskapets vedtak


Hva er behovet, og hvilke krav skal det settes til en opplæringssimulator for ringnot? Forsker Lars Kyllingstad, SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Representantskapets vedtak