Årsmøtevedtak 2017

All inforamsjon fra årsmøtet finner du her.