Årsmøtevedtak 2019

All informasjon fra årsmøtet finner du her.