Årsmøtevedtak 2018

All informasjon fra årsmøtet finner du her.