M/S Nordervon

Foto: scanfishphoto.com

M/S Nordervon er en 67,4 meter lang ringnotbåt fra Bekkjarvik med ringnot- og kolmulekonsesjon. Fartøyet driver fiske etter pelagiske arter som sild, makrell, brisling, lodde og kolmule.Les mer om M/S Nordervon.

Informasjon:
Rederi: Ryggefjord AS
Byggeår: 1997
Hjemsted: Bergen