M/S Korsnesfisk

Foto:

M/S Korsnesfisk er en 27,1 meter lang kombinert snurrevad- og notbåt. Korsnesfisk har deltakeradganger i kystfartøygruppens fiske etter torsk, hyse, sei, seinot og NVG-sild. Se mer på AltaFisk.no.

Informasjon:
Rederi: Alta Fiskeriselskap AS
Byggeår: 1999, ombygget 2002
Hjemsted: