M/S  Brennholm

Foto: Jan Leversund

M/S Brennholm er en 75,4 meter lang ringnotsnurper/tråler fra Hjellestad utenfor Bergen. Fartøyet har adgang til å fiske NVG-sild, sild, lodde og makrell pluss kolmule.

Les mer om MS Brennholm

Informasjon:
Rederi: Brennholm AS
Byggeår: 2004
Hjemsted: Bergen